Kamus Boso Walikan Jogja

Pria Jawa Tua Memakai Lurik Duduk Bersila Santai Bercanda
ilustrasi


Bahasa Walikan Jogja - Bagi Anda yang tinggal di Jogja, mungkin istilah seperti dab, japemethe, dagadu, dan lain-lain sudah sangat familiar. Namun, bagi Anda yang baru datang atau sedang berwisata, mungkin istilah-istilah yang berasal dari bahasa walikan Jogja ini terdengar cukup membingungkan. Mau tahu lebih lanjut mengenai bahasa walikan Jogja? Yuk, kita lihat arti dan contoh penggunaannya.

No Kata Arti Jawa Arti Indonesia Contoh Penggunaan
1 Dab Mas Sapaan akrab ke teman sebaya "Halo, dab, piye kabare?"
2 Lodse Ngombe Minum "Ayo, lodse sik ning kafe."
3 Dasun Mabuk Mabuk "Bar lodse, trus dasun."
4 Dugap Mutah Muntah "Bocahe dugap, kakeyan lodse."
5 Daladh Mangan Makan "Yuk daladh sik, aku ngelih."
6 Sahany Bapak Bapak "Sahanku lungo."
7 Pisu Ibu Ibu "Pisuku lg ning pasar."
8 Poya Hoho Ora popo Gak papa "Poya hoho dab... tenang wae."
9 Dagadu Matamu  Matamu "dagadu!"
10 Jape Methe Cahe dhewe Teman Kita "Wes ben.... jape methe...."
11 Dosing Mobil  Mobil "bocahe numpak dosing dab!"
12 Hongibi Polisi Polisi "awas ono hongib!"
13 Pabu Asu  Anjing "awas pabu ne nyokot!"
14 Sacilat Bajingan Kata umpatan "saciladh!"
15 Dogos Montor Motor "njilih dogose dab!"
16 Soco Bojo Istri / Pasangan "socomu wong ngendi?"
17 Panyu Aku Saya "panyu budhal sekolah sik"
18 Nyothe Kowe Kamu "Nyothe mangkat sekolah ra?"
19 Libil Ngising Buang Air Besar "libil sik dab!"
20 Pahin Apik Cantik "mbak e pahin yo!"
21 Satub Bagus Ganteng "mas e kae satub!"
22 Themon Wedok Cewek "themon e sopo kae?"
23 Sangi Bali Pulang "sangi sik dab!"
24 Pingal Ilang Hilang "bukuku pingal dab!"
25 Pagob Atos Bebal "wong kae cen pagob tenan!"
26 Dayi Mari Mari / Ayo "dayi dab sangi!"
27 Mothig Duit Duit / Uang "poya mothig poya hoho!"
28 Hire Piye Gimana "hire kabare dab?"
29 Ngulo Lungo Pergi "ngulo ngendi dab?"
30 Pamub Adus Mandi "wes pamub hurung dab?"
31 Podap Omah Rumah "podap mu ngendi e?"
32 Themi Wedi Takut "bocah kok themi nan!"
33 Benyongap Sekolah Sekolah "yuk mangkat benyongap!"
34 Dadsu Bosok Busuk "cen dadsu og!"
35 Dadsu Bosok Busuk "cen dadsu og!"
36 Songob Bolos Bolos "songob yuk!"
37 Seli Bengi Malam "wes seli.. sangi yuk!"
38 Ngayal Mahal Mahal "regane ngayal!"
39 Duyap Murah Murah "duyap meriah!"
40 Behagu Sepatu Sepatu "wee behagu ne nyir!"
41 Nyawony Kathok Celana Pendek "njilih nyawony e!"
42 Nyogal Kotang Bra "tumbas nyogal.."
43 Jatheg Cawet Celana Dalam "jatheg e mambu!"
44 Bubu Susu Susu "tumbas bubu murni setunggal"
45 Nyodhwong Kon**l Pe**s "wes gawenen dhewe contone"
46 Beto Sego Nasi "njaluk beto ne"
47 Dhebu Nesu Marah "bocahe dhebu.."
48 Dhalib Nangis Menangis "adhimu dhalib kae lho"
49 Yadsug Rambut Rambut "yadsugmu morat-marit"
50 Gab Tas Tas "gab-e anyar..."
51 Tuyu Guru Guru "tuyu-ne wes teko..."
52 Dangil Maling Pencuri "dangil-e dicekel hongib"
53 Guyu Turu Tidur "wes wengi gek ndang guyu..."
54 Bubap Susah Susah "wes rasah bubap..."
55 Lahubi Ngapusi Berbohong "Ojo sok lahubi..."
56 Piyul Irung Hidung "Piyul e mancung..."
57 Ngadse Lambe Mulut "Ngadse mu..."
58 Bici Siji Satu "Tempene bici wae..."
59 Ngoyo Loro Dua "Wong ngoyo..."
60 Gengu Telu Tiga "Ping gengu..."
61 Hahag Papat Empat "Ping gengu..."
62 Ngido Limo Lima "Ping ngido..."
63 Pedhed Enem Enam "Ping Pedhed..."
64 Higu Pitu Tujuh "Ping higu..."
65 Thongu Wolu Delapan "Ping thongu..."
66 Bolo Songo Sembilan "Ping bolo..."
67 Behungup Sepuluh Sepuluh "bijine behungup..."
68 Bethengap Sewelas Sebelas "Wong bethengap..."
69 Ngidongap Limolas Lima Belas "cacahe ngidongap..."
70 Yol hungup Rong puluh Dua puluh "enteke yol hungup..."
71 Benyeg Seket Lima puluh "sangune benyeg..."
72 Bagub Satus Seratus "duite bagub kabeh..."
73 Hajayadh Pacaran Pacaran "ojo hajayadh sik sekolah..."
74 Nyanyal Kakang Kakak Laki "nyanyalmu endi..."
75 Nyanyal Kakang Kakak Laki "nyanyal-mu endi..."
76 Sanyru Mbakyu Kakak Perempuan "sanyru-mu endi..."
77 Bangap Salah Salah "bangap-mu dhewe..."
78 Gohi Topi Topi "njilih gohi-mu..."
79 Cedhel Jeneng Nama "cedhelmu sopo e"
80 Ladedh Ngamen Mengamen "ladedh ning endi?"
81 Penged Helem Helm "pengedku sing rupane ireng"
82 Hig Pit Sepeda "hig-e bar diservis"
83 Nyangi Kali Sungai "dadak nyebrang nyangi"
84 Denganyu Melaku Berjalan "denganyu wae yoh"
85 Dengaru Melayu Berlari "balapan dengaru yok"
86 Nyohi Kopi Kopi "tumbas nyohi"
87 Tengab Gelas Gelas "tengab-e dikumbahi kono"
88 Hiyil Piring Piring "hiyil-e dikumbahi sik"
89 Seseny Bebek Bebek "lawuhe seseny"
90 Higiny Pitik Ayam "iwak higiny"
91 Bedhel Seneng Suka "aku bedhel nyothe"
92 Pathadh Awan Siang "pathadh e panas"
93 Pebuny Esuk Pagi "budhal pebuny"
94 Boye Sore Sore "aku mulih boye"
95 Jiyon / jiyonadh Cium Cium "motore jiyon aspal"
96 Gunyu Tuku Beli "Gunyu gulo sekilo"
97 Ngedu Lemu Gemuk "Sapine Ngedu-ngedu"
98 Nyuyu Kuru Kurus "Kucinge nyuyu"
99 Sunyu Buku Buku "Njilih sunyu ne mbak"
100 Butheny Suwek Robek "Taplak e buthen"
101 Sanyung Bakul Penjual "Sanyung e selak lungo"
102 Sonyol Bokong Pantat "Sonyol goreng"
103 Hugip Putih Putih "Helme hugip"
104 Piyel Ireng Hitam "Jaket piyel"
105 Siyu Biru Biru "Dosing-e siyu"
106 Pulu Ungu Ungu "dipane pulu"
107 Pico Ijo Hijau "sepatune werno pico"
108 Ngedap Lemah Tanah "ngedap etan omah"
109 Saku Banyu Air "Saku ne mampet"


Nanti di-update lagi ya masdab...